به سامانه مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی خوش آمدید

welcome to the home of www.aibs.ir

 

سامانه اصلاح نژاد دام

 

سامانه جامع هویت دام
آموزش سامانه
استعلام دام از دامپزشکی

 

سامانه اصلاح نژاد دام سبک

 

سامانه واردات مواد ژنی

 

سامانه واردات اسب  

سامانه چاپ شناسنامه اسب

 

 

 " کلیه حقوق متعلق به واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور می باشد "