به سامانه مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی خوش آمدید

welcome to the home of www.aibs.ir

 

سامانه اصلاح نژاد دام سنگین

 

سامانه جامع هویت دام
آموزش سامانه
استعلام دام از دامپزشکی

 

سامانه اصلاح نژاد دام سبک

 

سامانه تلقیح مصنوعی

 

سامانه واردات اسب  

سامانه واردات مواد ژنی

 

سامانه چاپ شناسنامه اسب  

 

 " کلیه حقوق متعلق به واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور می باشد "