به سامانه مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی خوش آمدید

welcome to the home of www.aibs.ir

سامانه واردات مواد ژنی
قدیمی

سامانه واردات اسب
قدیمی
سامانه جامع هویت دام  

آموزش سامانه هویت
استعلام دام از دامپزشکی

 

سامانه چاپ شناسنامه اسب

سامانه اصلاح نژاد دام

 

 " کلیه حقوق متعلق به واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور می باشد "